Nie uważa się w żadnej mierze za artystę i nie próbuje aspirować do tego miana. Odpowiada mu klasyfikowanie go jako rzemieślnika.
Lubi określać się jako 'homo erectus' i mówić o fotografii, że to ona pomogła mu się wyprostować i stanąć na obu nogach...

* * *


He does not considered himself in any way as an artist and doesn't try to aspire to that title. He has nothing against classifying him as a craftsman.
He likes to refer to himself as 'homo erectus' and talk about that photography helped him to straighten up and stand on both legs...

COPYRIGHT SPP 2013
MODELS   BLOG   FACEBOOK   VIMEO   YOUTUBE