Pasjonat surrealizmu w kinematografii, niedoszły reżyser.
Przygodę z fotografią rozpoczął na ulicy, fotografując ludzi oraz tworząc autorskie reportaże. Postawił jednak w robieniu zdjęć na modę, gdyż to ona daje mu najwięcej satysfakcji.
Inspiruje go twórczość artystów takich jak Lynch, Kubrick, Pasolini czy Jodorovsky.

* * *


Daniel's passion is surrealist cinematography - he is an unfulfiled director.
His adventure with photography started on the street, shooting people and making his first reportages. In the end he decided to make fashion photography as it best suits his creative needs.
He is inspired by artists such as Lynch, Kubrick, Pasolini or Jodorovsky.

COPYRIGHT SPP 2013
MODELS   BLOG   FACEBOOK   VIMEO   YOUTUBE